Skip to content

Är sociala medier bra?

Diskussionen om det är bra med sociala medier eller inte är väldigt aktuell, och även väldigt tudelad. Man kan ha en klar åsikt om man tycker att det är bra eller inte – men man kan också vara tvådelad och tycka både och. Ibland kan det vara bra och i vissa fall kan det vara dåligt.

Hur världen skulle ha blivit utan sociala medier går inte att ta reda på. Dock gäller det att använda sociala medier på ett sätt som är bra för mänskligheten och världen. Och det är just det som vi inte har lyckats med i alla situationer. Men i vissa situationer har vi använt oss av sociala medier på ett jättebra sätt – till exempel att hålla kontakt med släktingar och vänner som bor långt bort.

Inte bara användarnas fel

Det negativa som finns med sociala medier har inte uppstått från ingenting. Företag har skapat appar och sociala medier på ett sätt så att människan ska vilja ha mer och mer. Det kan leda till att man spenderar mycket tid på att bara sitta vid telefonen. Och det är inte så konstigt att man fastnar eftersom apparna är byggda på att man ska fortsätta och fortsätta. 

Om du har en känsla av att du använder sociala medier på ett skadligt sätt så är det nog precis det du gör. Då kan du behöva en paus och prata med någon om hur du ska sluta jämföra dig med andra, sträva efter följare och likes, eller liknande.